Het Hadricantus koor verzorgt reeds tientallen jaren de muziek in de St.-Hadrianuskerk. Oorspronkelijk deden we dit onder de naam ‘Dijledeun’.

Het koor stond lange tijd onder leiding van Jef Anaf. Hij tilde het technisch en muzikaal niveau van het koor op naar nieuwe hoogtes. Onder zijn leiding nam het koor voor het eerst deel aan het provinciaal koortornooi en veranderde het van ‘Dijledeun’ naar zijn huidige naam ‘Hadricantus’ .

Koen Vits nam in september 2010 de leiding van het koor over. We namen deel aan het ‘lenteconcert’ samen met verschillende Wijgmaalse muzikanten.

Op ‘goede vrijdag’ van 2012 bracht het koor voor het eerst een groot uitdagend werk: ‘via Crucis’ van Franz Liszt. Het publiek was aangenaam verrast en de reacties waren lovend.

In september 2015 kwam de muzikale leiding in handen van Quinten Vandevelde .
We zongen een Kerstconcert in Pellenberg.
In maart 2016 behaalden we een mooie tweede plaats in onze categorie op de provinciale koorwedstrijd en in november 2017 zongen we het ‘Requiem voor de levenden’ voor alle vrienden en sympathisanten.

Sinds september 2019 staan we onder leiding van Jolien Vandevelde. Haar enthousiasme werkt aantstekelijk en brengt ons nieuwe groeikansen. We zijn dus lang nog niet uitgezongen.